Høring om deltakelse i NM for personer med utenlandsk statsborgerskap

Gjeterhundrådet har i 2014 fått inn forespørsel fra et fylkeslag vedrørende statsborgerskap og deltakelse på NM. Dette innspillet sammen med evaluering av gjeldende praksis gjør at Gjeterhundrådet finner det nødvendig å sende saken ut på høring. Det er utarbeidet 4 alternativer som er aktuelle.

  1. For deltakelse i NM må alle ha norsk statsborgerskap.
  2. Utenlandske statsborgere som deltar i NM må ha hatt fast bopel/adresse i Norge siste 3 år (eller 5 år). Dette gir rett til start i NM, deltakelse på landslag, og kan bli norsk mester.
  3. Utenlandske statsborgere kan delta i NM, men kan ikke delta i finalen.
  4. Utenlandske statsborgere kan delta i finalen, men kan ikke bli norsk mester (samme vedtak som ble fattet i 2007).

Felles for alle alternativene: En utøver som er kvalifisert for og velger å delta på det norske landslaget, kan ikke representere andre lands landslag.

Gjeterhundrådet ber om tilbakemelding på alternativene fra fylkene, men saken blir til slutt avgjort av styret i Norsk Sau og Geit.

Svarfrist: 31. mars 2014

Med vennlig hilsen
Gjeterhundrådet

Sign
Arne Johannes Loftsgarden                            Cathinka Kjeldsrup
arneloftsgarden@hotmail.com                         gjeterhund@nsg.no
Leder gjeterhundrådet                                 Gjeterhundansvarlig Norsk Sau og Geit

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar