Årsmøte søndag 25. februar klokka 19:00

Velkommen til årsmøte. For å ha stemmerett må du være medlem i Troms gjeterhundlag.

Årsmøtet arrangeres digitalt på Teams.

Årsmøtepapirene kan du lese her.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Foreløpige innmeldte gjeterhundprøver 2023, NM-uttak og Tromscupene.

Prøvene som er aktuelle i Troms og for ekvipasjene fra Troms er listet opp under, og hele terminlista kan leses her.

NM-uttaket 2023: Troms har en kvote på to ekvipasjer i årets NM. Vi kjører en kvalikkserie i år på 5 løp. Distriktsprøve kl 3 den 23.9 og fylkesmesterskapet kl 3 den 24.9 på Snarby. I tillegg de 3 løpene i NNS i Nordreisa helga 29.9-1.10. De fire beste løpene teller i sammendraget. De to beste i poengsammendraget kvalifiseres til å representere Troms i NM.

Foreløpig terminliste per 19. april:

17. juni distriktsprøve klasse 1,2,3 på Snarby (tellende i Troms-cupene)
18. juni distriktsprøve klasse 1,2,3 på Snarby (tellende i Troms-cupene)

10. september distriktsprøve klasse 1,2 Kårvikhamn

22. september distriktsprøve klasse 2 Snarby (tellende i Troms-cupen)
23. september distriktsprøve klasse 1,23 Snarby (tellende i Troms-cupene)
24. september fylkesmesterskap klasse 1,2,3 Snarby (tellende i Troms-cupene)

29. september Nordnorgesserien klasse 3 Nordreisa (tellende i Troms-cupen)
30. september Nordnorgesserien klasse 3 Nordreisa (tellende i Troms-cupen)
1. oktober Nordnorgesserien klasse 3 Nordreisa (tellende i Troms-cupen)

6-8. oktober NM Hå i Rogaland

14. oktober distriktsprøve klasse 1,2,3 Josefvatn (tellende i Troms-cupen)
15. oktober distriktsprøve klasse 1,2,3 Josefvatn (tellende i Troms-cupen)

21. oktober kvalikkprøve Norsk Nursery klasse 3 Spansdalen
22. oktober kvalikkprøve Norsk nursery klasse 3 Spansdalen

28. oktober Finale Norsk Nursery et sted i region midt.
29. oktober Finale Norsk Nursery et sted i region midt.

Troms-cupene
Alle åpne prøver uten antallsbegrensning eller begrensning for alder (nurseryprøver) meldt inn på terminlista innen utgangen av august er med i sammendraget til Troms-cupene. De fire beste løpene teller i sammendraget.

Poengtildeling i NM-uttak og Troms-cupene:
1. plass 10 poeng
2. plass 7 poeng
3. plass 5 poeng
4. plass 4 poeng
5. plass 3 poeng
6. plass 2 poeng
7. plass 1 poeng
I fylkesmesterskapet klasse 3 gir resultatet i finalen poengene for de som kvalifiseres til finalen etter innledende. Resterende av de 7 beste får poeng ut fra rangering i innledende runde.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Temamøte om fôring av gjeterhund og trening av unghund

Er du glad i å holde på med Gjeterhund? Troms gjeterhundlag inviterer til Teamsmøte søndag 19. februar kl. 20.00-21.30

Møtet er for alle som ønsker å vite mer om foring av hund. Vi har fått med oss 2 ressurspersoner som er gode på fôring som kan lære oss mere om temaet.

På møtet vil vi også ta for oss trening av unghund.

Teamslinken til møtet finner du her: møtelink

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i gjeterhundlaget

Link til årsmøtet i morgen søndag 29.01.2023 kl 13.00 på Teams https://teams.live.com/meet/9465471211691

Velkommen på årsmøtet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

En liten oppsummering av 2022

Kalenderen har bikket over i 2023, og ute er det kaldt med en irriterende østavind. Med en passelig abstinens etter å komme i gang med trening av hund, så passer det kanskje å ta et lite tilbakeblikk på året som gikk.

Det ble gjennomført åtte klasse 1 prøver, syv klasse 2 prøver og åtte klasse 3 prøver i Troms i 2022. Det var totalt 152 startende ekvipasjer på prøvene fordelt på 49 i klasse 1, 37 i klasse 2 og 66 i klasse 3. Det var 13 godkjente ekvipasjer i klasse 1 i 2022 (60 poeng eller mere), av disse fikk åtte ekvipasjer sin første bruksprov.

Resultatlistene for prøvene i Troms i 2022 kan du lese her:
Straumsbukta 16. juli klasse 1
Straumsbukta 16. juli klasse 2
Straumsbukta 16. juli klasse 3
Straumsbukta 17. juli klasse 1
Straumsbukta 17. juli klasse 2
Straumsbukta 17. juli klasse 3

Grytøya 30. juli klasse 1
Grytøya 30. juli klasse 2
Grytøya 30. juli klasse 3
Grytøya 31. juli klasse 1
Grytøya 31. juli klasse 2
Grytøya 31. juli klasse 3

Nordreisa 26. august klasse 2
Nordreisa 27. august klasse 1
Nordreisa 27. august klasse 2
Nordreisa 27. august klasse 3 FM innledende
Nordreisa 27. august klasse 3 finale
Nordreisa 28. august klasse 1 FM
Nordreisa 28. august klasse 2 FM
Nordreisa 28. august klasse 3

Bardu 1. oktober klasse 1 prøve 1
Bardu 1. oktober klasse 1 prøve 2
Bardu 1. oktober klasse 3 prøve 1
Bardu 1. oktober klasse 3 prøve 2

Prøvene i Troms dannet grunnlag for resultatene i Troms-cupene i klasse 1, 2 og 3. Poengsammendragene og hvem som vant kan du lese her.

I 2022 ble det endring på måten NordNorgesserien ble gjennomført på. Før gikk serien med fire prøver over to helger, hvor de tre beste resultatene var tellende i sammendraget. Nå ble arrangementet kjørt ei langhelg med tre prøver, hvor alle tre prøvene var tellende. Det var 24 deltakere og Ivar Magnus Thoresen fra Leirfjorden i Nordland med hunden T-Rex vant NordNorgesserien.

Resultallistene for de tre prøvene i NordNorgesserien kan du lese her:
Bleikvasslia 16. september
Bleikvasslia 17. september
Bleikvasslia 18. september

Poengsammendraget i NordNorgesserien 2022

I 2022 ble NM arrangert i Leirfjorden i Nordland. Troms hadde kvote på 1 NM-deltaker. Ester Nordby og MissMe vant NM-kvalikken og representerte Troms i NM. Les mer om NM 2022 og resultatene her og her. I 2023 er minstekvotene økt til 2 i alle fylkene.

NM-uttaket Troms 2022

Det virker som det er økende interesse for Norsk Nursery (unghundmesterskap). Også i 2022 fikk vi ei kvalifiseringshelg i Nord. Resultatene fra kvalifiseringsprøvene til Norsk Nursery kan du lese her:
Krokan gård, Hamarøy 22. oktober
Krokan gård, Hamarøy 23. oktober

Vi må ikke glemme kanskje den viktigste aktiviteten på gjeterhundfronten som skjedde i 2022. Alle fellestreningene og gjeterhundtreff. Nordreisa arrangerte også i 2022 gjeterhundtreff i august. Kjempebra!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årets oppdretter 2022

Ester Nordby er årets oppdretter i 2022. Hunden MissMe var beste hund som er født i Troms i Troms-cupen klasse 3. MissMe er født 12.04.2015 og er etter Esters eget oppdrett.

NO40938/15 MissMe er etter NO32525/12 PadMe (Ester Nordby) og ISDS00/310038 Ben (Jon Arne Sand)

Gratulerer!

Kriteriene for oppdretterprisen kan du lese her:
https://www.troms-gjeterhundlag.com/gjeterhundprover/kriterier-arets-oppdretter/

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til Årsmøte i Troms Gjeterhundlag

Sted: Fab.lab Ørnes, Lyngen
Søndag 29.01.2023 kl.13.00

Saksliste

1. Åpning. Konstituering av årsmøtet.
(godkjenning av innkalling og saksliste)

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 til å underskrive møteprotokoll sammen med leder

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Fastsette kontingent

7. Valg:

a. Leder (for 1 år) (Leder møter på årsmøtet i Troms sau og Geit)

b. 2 styremedlemmer (for 2 år)

c. 3 nummererte varamedlemmer (for 1 år)

d. 2 revisorer (for 2 år)

e. Valgnemnd på 3 personer (ett medlem er på valg hvert år)

8. Innkomne saker

9. Arbeidsplan og Budsjett for kommende år.
(Regnskap, valg, budsjett og arbeidsplan skal godkjennes av styret i Troms sau og Geit.)

Kaffe og middag
Hjertelig velkommen
Styret

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vinnerne av Tromscupene 2022

Asgeir Fyhn vant med hunden Bella i Troms-cupen klasse 1. I klasse 2 vant Øyvind Trondsen og Roxy og i klasse 3 vant Ester Nordby og MissMe.
Gratulerer!

Sammenlagtliste Troms-cupen klasse 1
Sammenlagtlista Troms-cupen klasse 2
Sammenlagtlista Troms-cupen klasse 3
Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar

Innkalling til medlemsmøte på teams

Styret i Troms gjeterhundlag innkaller til medlemsmøte tirsdag 30. august kl 20:00. Møtet foregår digitalt på teams.

Tema for møtet:

Sanking med hund
Egentrening av kondisjon
At fører setter seg inn i hvordan en trent gjeterhund blir benyttet i sanking

Hva bør kravene til hund og fører være for å benytte seg av en gjeterhund i utmark.
a. At hunden ikke er farlig for sauene
b. At hund og fører samarbeider
c. At fører klarer å avbryte gjeting, når det er nødvendig
d. At fører og hund, er trent for de oppgaver, som venter på de.

* Sanking
* Oppforing av hunden før sanking
* Fører og hund i arbeid på sau.
* Utsending av hund etter sau.
* Driving av flokken til bestemmelses stedet.
* Fører og hund etter dagens arbeid
* Foring av hund i sanking/Snacking

Påmelding til møtet på epost til jorgen@bjorkligarden.com

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Velkommen på gjeterhundtreff 5.-7. august

Treffet arrangeres på Tretten gård i Nordreisa hos Åse Gjesdal og John Edvin Johansen. På fredag er det trening klokka 17-20, lørdag og søndag er det trening fra klokka 09.

Det er tre tilgjengelige treningsområder (rundgjerde, jorde og stort jorde). Det vil bli gitt veiledning av instruktør, samt at vi gir hverandre råd og tips.

Det skal være festival i Nordreisa samme helga der hvor blant annet postgirobygget skal spille, hvis noen av deltakerne på treffet ønsker å gå på konsert på kvelden.

Det er to campingplasser litt lenger ut i Straumsfjorden. Bålgruver på treningsområdet samt mulighet for fellesgrilling om kveldene.

Adressen til gården er Tretten 30, 9157 Nordreisa.

Velkommen til et trivelig gjeterhundtreff!!!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar