To konkurransekurs i Straumsbukta 12.-14 juli og 23.-25 juli

Oslo hundeskole ved Øyvind Trondsen kjører to gjeterhundkurs i juli.

Les mer på https://kurs.oslo-hundeskole.no/participant/signin.aspx?id=340080

Eller her https://kurs.oslo-hundeskole.no/participant/signin.aspx?id=340081

Påmeldingsinfo finner du på lenkene.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundkurs i Salangen 26. og 27. juni

Olaåsen gård v/Britt Martinussen arrangerer gjeterhundkurs i Salangen.

Les mer på facebook på https://m.facebook.com/events/244698950753660?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3

Har du ikke facebook send epost for informasjon på post@olaasen.no

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundkurs Lavangen 2.- 3. juli

Ellen Johnsen og Ester Nordby kjører kurs for nybegynnere og viderekommende.

Les mer om arrangementet på facebook: https://m.facebook.com/events/3874013842691929?ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

Har du ikke facebook men ønsker å delta ring: 97158196

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Høring om opprykk mellom klassene

Styret ønsker å høre en sak ute hos medlemmene og andre med interesse for gjeterhundarbeidet, om vi skal innføre et system med opprykk mellom klassene fra 2022.

Et alternativ da kan være at vi i tillegg til bruksprøve på 60 poeng i klassene, innfører opprykk ved oppnådde 80 poeng.

Fordeler ved en slik løsning vil være jevnere kvalitet på deltakelse i klassene, og et mål for den enkelte å strekke seg etter. En vil også være sikrere på at den enkelte ekvipasjen er mere klar for større utfordringer i en klasse 3 bane med lengre hent.

Utfordringer vil være at en kanskje må se på om fylkesmester kun skal kåres i klasse 3, scenario at den beste hunden i klasse 1 og 2 oppnår opprykk rett før fylkesmesterskapet. En må også vurdere om Troms-cup klasse 1 og 2 evt må utgå.

Innspill til saken, gjerne med forslag til løsninger kan sendes på post@troms-gjeterhundlag.com innen 31. mai.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundtreff 2021

Det er satt opp gjeterhundtreff flere steder i fylket i år:

10.-11. juli                   Treff i Balsfjord. (Kontakt: Jørgen Bjørkli). Reserve/Treff Straumsbukta

06. – 07. aug.              Treff i Nordreisa (John Johansen)

21. – 22. aug.              Treff Ringvassøya (Tom Jenssen) (Reserve/Treff Straumsbukta)

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Foreløpig terminliste for gjeterhundprøvene i Troms 2021

Husk påmeldingsfrist 2 uker før de lokale prøvene skal gå. For NNS vil det bli kunngjort påmelding med frist fra NSG sentralt.

Tellende prøver i NM-kvalikken er 28. og 29 august i Nordreisa, 25. og 26. september i Vesterålen, og 2. og 3. oktober i Bardu.

Vi har fra tidligere vedtatt at tellende prøver i Troms-cupen er prøver arrangert i Troms som er innmeldt på terminlista før utgangen av august

17.- 18. juli                 Distriktsprøver. kl. 1-2-3 Straumsbukta (Øyvind Trondsen)

31.jul – 01. aug.          Distriktsprøver kl. 1-2-3 Grytøy (Linda Selnes Lind)

13. – 14. aug.              Distriktsprøver kl. 1-2-3 Lyngen (Renate Hansen)

28. aug.                      Fylkesmesterskap kl. 1-2-3 i Nordreisa (John Johansen)
29.aug                        Distriktsprøver kl. 1- 2-3 i Nordreisa

18. – 19. sep.              Distriktsprøver Kl. 3 Balsfjord Jørgen Bjørkli (aktuelt å bytte med Kårvikhamn)

24.sep                         Norsk Nursery kvalifisering Kl. 3 Vesterålen 2 prøver.
25.- 26. sep.               Nord-Norgesserie Kl. 3 Vesterålen

02.- 03. okt.                Nord-Norgesserie kl. 3 Bardu

08.- 10. okt.                NM kl. 3 Møre og Romsdal                            

09. okt. Distriktsprøver kl. 1 – 2 i Lyngen, ikke tellende i Troms cup.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte i Troms gjeterhundlag 11.04.2021

Blant sakene som ble diskutert var oppsett av aktiviteter og gjeterhundprøver for sesongen 2021. På linken finner du møtereferatet.

Møterefetat 11.04.2021

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Protokoll fra styremøte 30. mars og møte med Nordland gjeterhundnemnd samme dag

Protokoll fra styremøtet

Protokoll fra møtet med Nordland gjeterhundnemnd

Hvis du ønsker å bla i tidligere møtereferater finner du de her.

På litt sikt er det meningen å få scannet eldre protokoller for gjeterhundnemnda i Troms, og legge den som et oppslagsverk på hjemmesiden.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte lørdag 6 mars klokka 12

Medlemmene av Troms gjeterhundlag innkalles med dette til årsmøte for arbeidsåret 2020. Årsmøtet avholdes på rådhuset på Storsteinnes lørdag 6 mars kl 12.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Info om årsmøte

Årsmøte 2020 er planlagt til lørdag 6. mars på rådhuset på Storsteinnes, med forbehold om restriksjoner på grunn av covid 19.

Det blir ikke servering av mat på årsmøtet.

Frist for innkomne saker settes til 13. februar. Saker kan meldes til jorgen@bjorkligarden.com

Årsmøtepapirene sendes ut til de vi har epostadresse til innen 20. februar. De kunngjøres også på hjemmesiden og på facebook.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar