Innkalling til medlemsmøte på teams

Styret i Troms gjeterhundlag innkaller til medlemsmøte tirsdag 30. august kl 20:00. Møtet foregår digitalt på teams.

Tema for møtet:

Sanking med hund
Egentrening av kondisjon
At fører setter seg inn i hvordan en trent gjeterhund blir benyttet i sanking

Hva bør kravene til hund og fører være for å benytte seg av en gjeterhund i utmark.
a. At hunden ikke er farlig for sauene
b. At hund og fører samarbeider
c. At fører klarer å avbryte gjeting, når det er nødvendig
d. At fører og hund, er trent for de oppgaver, som venter på de.

* Sanking
* Oppforing av hunden før sanking
* Fører og hund i arbeid på sau.
* Utsending av hund etter sau.
* Driving av flokken til bestemmelses stedet.
* Fører og hund etter dagens arbeid
* Foring av hund i sanking/Snacking

Påmelding til møtet på epost til jorgen@bjorkligarden.com

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Velkommen på gjeterhundtreff 5.-7. august

Treffet arrangeres på Tretten gård i Nordreisa hos Åse Gjesdal og John Edvin Johansen. På fredag er det trening klokka 17-20, lørdag og søndag er det trening fra klokka 09.

Det er tre tilgjengelige treningsområder (rundgjerde, jorde og stort jorde). Det vil bli gitt veiledning av instruktør, samt at vi gir hverandre råd og tips.

Det skal være festival i Nordreisa samme helga der hvor blant annet postgirobygget skal spille, hvis noen av deltakerne på treffet ønsker å gå på konsert på kvelden.

Det er to campingplasser litt lenger ut i Straumsfjorden. Bålgruver på treningsområdet samt mulighet for fellesgrilling om kveldene.

Adressen til gården er Tretten 30, 9157 Nordreisa.

Velkommen til et trivelig gjeterhundtreff!!!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Foreløpig terminliste og Troms-cupene 2022

I Troms-cupene er alle gjeterhundprøvene i Troms, som er åpne for alle å delta på (ikke antallsbegrensning), og som er meldt inn på terminlista innen utgangen av august måned tellende i sammendraget. Det er separate cuper i klasse 1, 2 og 3. Prøver i de to første helgene i september teller heller ikke i sammendraget, på grunn av at mange prioriterer sanking i begynnelsen av september. Det er likevel mulighet å arrangere gjeterhundprøver for å få godkjent hunden sin før årets sanking.

Prøver i Troms som er innmeldt på terminlista per 20. april (det kan komme flere senere):

Lørdag 16.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Straumsbukta (ikke Troms-cup)
Søndag 17.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Straumsbukta (ikke Troms-cup)
Lørdag 30.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Grytøya
Søndag 31.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Grytøya
Fredag 26.08.2022 distriktsprøve klasse 2,3 Nordreisa
Lørdag 27.08.2022 distriktsprøve klasse 1, 2 og FM m/finale klasse 3 Nordreisa
Søndag 28.08.2022 FM klasse 1,2 Nordreisa
Søndag 04.09.2022 distriktsprøve klasse 1 Kårvikhamn (ikke Troms-cup)
Lørdag 24.09.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Setermoen
Søndag 25.09.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Setermoen
Lørdag 22.10.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Josefvatn
Søndag 23.10.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Josefvatn

De fire beste prøvene per ekvipasje teller i poengsammendraget. På Fylkesmesterskapet får finaledeltakerne i klasse 3 plasspoeng etter resultatene i finalen. De øvrige deltakerne rangeres etter innledende runde.

Poengfordelingen i Troms-cupene er som følger:

1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

NM-uttak 2022

Troms har kvote på 1 NM-plass i 2022.

Styret har satt opp følgende prøver som tellende i NM-uttaket:

Fredag 26.08.2022 distriktsprøve klasse 3 Nordreisa
Lørdag 27.08.2022 Fylkesmesterskapet m/finale klasse 3 Nordreisa
Fredag 16.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Lørdag 17.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Søndag 18.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Lørdag 24.09.2022 distriktsprøve klasse 3 Setermoen
Søndag 25.09.2022 distriktsprøve klasse 3 Setermoen

De fire beste prøvene per ekvipasje teller i poengsammendraget. På Fylkesmesterskapet får finaledeltakerne plasspoeng etter resultatene i finalen. De øvrige deltakerne rangeres etter innledende runde.

Poengfordelingen i NM-uttaket er som følger:
1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vinnere av Troms-cupene i 2020 og 2021

Det er ikke tidligere publisert resultatene for Troms-cupen i 2020. Sesongen ble en del amputert på grunn av Covid-19 og avlysninger. Resultatene publiseres her sammen med Troms-cup resultatene for 2021.

2020:

Tromscupen i klasse 3 ble vunnet av Hans Inge Mortensen og Zhakk.

Tromscupen klasse 1 ble vunnet av Anita Kvalsvik og Solo.

2021:

Tromscupen i klasse 3 ble vunnet av Ken Are Olsson og Spot.

Tromscupen klasse 2 ble vunnet av Linda Selnes Lind og Krokangårdens Uno.

Tromscupen i klasse 1 ble vunnet av Sara Johnsen-Fossli og Ca.

Vi gratulerer!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2021 og frist for innkomne saker

Styret har besluttet at vi skal kjøre årsmøtet samtidig som fylkesårsmøtet i Troms sau og geit. Dette vil bli i februar en gang. Det forutsetter at det ikke blir et digitalt møte.

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er 15. januar. Saker kan meldes til leder på jorgen@bjorkligarden.com

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Sau og Geit sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:

Det innføres krav for border collie om kjent DNA-status for sykdommen Collie Eye Anomali / Choroidal Hypoplasi (CEA/CH NHEJ1) hos foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst én av foreldredyrene må ha testresultat FRI for det sykdomsfremkallende genet.

Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for unntaket er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er FRI for CEA/CH-genet.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.

Artikkel ute på NSG:

https://www.nsg.no/gjeterhund/avl-for-gjeterhund/krav-om-kjent-dna-status-pa-border-collie
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

To konkurransekurs i Straumsbukta 12.-14 juli og 23.-25 juli

Oslo hundeskole ved Øyvind Trondsen kjører to gjeterhundkurs i juli.

Les mer på https://kurs.oslo-hundeskole.no/participant/signin.aspx?id=340080

Eller her https://kurs.oslo-hundeskole.no/participant/signin.aspx?id=340081

Påmeldingsinfo finner du på lenkene.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundkurs i Salangen 26. og 27. juni

Olaåsen gård v/Britt Martinussen arrangerer gjeterhundkurs i Salangen.

Les mer på facebook på https://m.facebook.com/events/244698950753660?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3

Har du ikke facebook send epost for informasjon på post@olaasen.no

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundkurs Lavangen 2.- 3. juli

Ellen Johnsen og Ester Nordby kjører kurs for nybegynnere og viderekommende.

Les mer om arrangementet på facebook: https://m.facebook.com/events/3874013842691929?ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

Har du ikke facebook men ønsker å delta ring: 97158196

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar