Årsmøte i gjeterhundlaget

Link til årsmøtet i morgen søndag 29.01.2023 kl 13.00 på Teams https://teams.live.com/meet/9465471211691

Velkommen på årsmøtet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

En liten oppsummering av 2022

Kalenderen har bikket over i 2023, og ute er det kaldt med en irriterende østavind. Med en passelig abstinens etter å komme i gang med trening av hund, så passer det kanskje å ta et lite tilbakeblikk på året som gikk.

Det ble gjennomført åtte klasse 1 prøver, syv klasse 2 prøver og åtte klasse 3 prøver i Troms i 2022. Det var totalt 152 startende ekvipasjer på prøvene fordelt på 49 i klasse 1, 37 i klasse 2 og 66 i klasse 3. Det var 13 godkjente ekvipasjer i klasse 1 i 2022 (60 poeng eller mere), av disse fikk åtte ekvipasjer sin første bruksprov.

Resultatlistene for prøvene i Troms i 2022 kan du lese her:
Straumsbukta 16. juli klasse 1
Straumsbukta 16. juli klasse 2
Straumsbukta 16. juli klasse 3
Straumsbukta 17. juli klasse 1
Straumsbukta 17. juli klasse 2
Straumsbukta 17. juli klasse 3

Grytøya 30. juli klasse 1
Grytøya 30. juli klasse 2
Grytøya 30. juli klasse 3
Grytøya 31. juli klasse 1
Grytøya 31. juli klasse 2
Grytøya 31. juli klasse 3

Nordreisa 26. august klasse 2
Nordreisa 27. august klasse 1
Nordreisa 27. august klasse 2
Nordreisa 27. august klasse 3 FM innledende
Nordreisa 27. august klasse 3 finale
Nordreisa 28. august klasse 1 FM
Nordreisa 28. august klasse 2 FM
Nordreisa 28. august klasse 3

Bardu 1. oktober klasse 1 prøve 1
Bardu 1. oktober klasse 1 prøve 2
Bardu 1. oktober klasse 3 prøve 1
Bardu 1. oktober klasse 3 prøve 2

Prøvene i Troms dannet grunnlag for resultatene i Troms-cupene i klasse 1, 2 og 3. Poengsammendragene og hvem som vant kan du lese her.

I 2022 ble det endring på måten NordNorgesserien ble gjennomført på. Før gikk serien med fire prøver over to helger, hvor de tre beste resultatene var tellende i sammendraget. Nå ble arrangementet kjørt ei langhelg med tre prøver, hvor alle tre prøvene var tellende. Det var 24 deltakere og Ivar Magnus Thoresen fra Leirfjorden i Nordland med hunden T-Rex vant NordNorgesserien.

Resultallistene for de tre prøvene i NordNorgesserien kan du lese her:
Bleikvasslia 16. september
Bleikvasslia 17. september
Bleikvasslia 18. september

Poengsammendraget i NordNorgesserien 2022

I 2022 ble NM arrangert i Leirfjorden i Nordland. Troms hadde kvote på 1 NM-deltaker. Ester Nordby og MissMe vant NM-kvalikken og representerte Troms i NM. Les mer om NM 2022 og resultatene her og her. I 2023 er minstekvotene økt til 2 i alle fylkene.

NM-uttaket Troms 2022

Det virker som det er økende interesse for Norsk Nursery (unghundmesterskap). Også i 2022 fikk vi ei kvalifiseringshelg i Nord. Resultatene fra kvalifiseringsprøvene til Norsk Nursery kan du lese her:
Krokan gård, Hamarøy 22. oktober
Krokan gård, Hamarøy 23. oktober

Vi må ikke glemme kanskje den viktigste aktiviteten på gjeterhundfronten som skjedde i 2022. Alle fellestreningene og gjeterhundtreff. Nordreisa arrangerte også i 2022 gjeterhundtreff i august. Kjempebra!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årets oppdretter 2022

Ester Nordby er årets oppdretter i 2022. Hunden MissMe var beste hund som er født i Troms i Troms-cupen klasse 3. MissMe er født 12.04.2015 og er etter Esters eget oppdrett.

NO40938/15 MissMe er etter NO32525/12 PadMe (Ester Nordby) og ISDS00/310038 Ben (Jon Arne Sand)

Gratulerer!

Kriteriene for oppdretterprisen kan du lese her:
https://www.troms-gjeterhundlag.com/gjeterhundprover/kriterier-arets-oppdretter/

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til Årsmøte i Troms Gjeterhundlag

Sted: Fab.lab Ørnes, Lyngen
Søndag 29.01.2023 kl.13.00

Saksliste

1. Åpning. Konstituering av årsmøtet.
(godkjenning av innkalling og saksliste)

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 til å underskrive møteprotokoll sammen med leder

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Fastsette kontingent

7. Valg:

a. Leder (for 1 år) (Leder møter på årsmøtet i Troms sau og Geit)

b. 2 styremedlemmer (for 2 år)

c. 3 nummererte varamedlemmer (for 1 år)

d. 2 revisorer (for 2 år)

e. Valgnemnd på 3 personer (ett medlem er på valg hvert år)

8. Innkomne saker

9. Arbeidsplan og Budsjett for kommende år.
(Regnskap, valg, budsjett og arbeidsplan skal godkjennes av styret i Troms sau og Geit.)

Kaffe og middag
Hjertelig velkommen
Styret

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vinnerne av Tromscupene 2022

Asgeir Fyhn vant med hunden Bella i Troms-cupen klasse 1. I klasse 2 vant Øyvind Trondsen og Roxy og i klasse 3 vant Ester Nordby og MissMe.
Gratulerer!

Sammenlagtliste Troms-cupen klasse 1
Sammenlagtlista Troms-cupen klasse 2
Sammenlagtlista Troms-cupen klasse 3
Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar

Innkalling til medlemsmøte på teams

Styret i Troms gjeterhundlag innkaller til medlemsmøte tirsdag 30. august kl 20:00. Møtet foregår digitalt på teams.

Tema for møtet:

Sanking med hund
Egentrening av kondisjon
At fører setter seg inn i hvordan en trent gjeterhund blir benyttet i sanking

Hva bør kravene til hund og fører være for å benytte seg av en gjeterhund i utmark.
a. At hunden ikke er farlig for sauene
b. At hund og fører samarbeider
c. At fører klarer å avbryte gjeting, når det er nødvendig
d. At fører og hund, er trent for de oppgaver, som venter på de.

* Sanking
* Oppforing av hunden før sanking
* Fører og hund i arbeid på sau.
* Utsending av hund etter sau.
* Driving av flokken til bestemmelses stedet.
* Fører og hund etter dagens arbeid
* Foring av hund i sanking/Snacking

Påmelding til møtet på epost til jorgen@bjorkligarden.com

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Velkommen på gjeterhundtreff 5.-7. august

Treffet arrangeres på Tretten gård i Nordreisa hos Åse Gjesdal og John Edvin Johansen. På fredag er det trening klokka 17-20, lørdag og søndag er det trening fra klokka 09.

Det er tre tilgjengelige treningsområder (rundgjerde, jorde og stort jorde). Det vil bli gitt veiledning av instruktør, samt at vi gir hverandre råd og tips.

Det skal være festival i Nordreisa samme helga der hvor blant annet postgirobygget skal spille, hvis noen av deltakerne på treffet ønsker å gå på konsert på kvelden.

Det er to campingplasser litt lenger ut i Straumsfjorden. Bålgruver på treningsområdet samt mulighet for fellesgrilling om kveldene.

Adressen til gården er Tretten 30, 9157 Nordreisa.

Velkommen til et trivelig gjeterhundtreff!!!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Foreløpig terminliste og Troms-cupene 2022

I Troms-cupene er alle gjeterhundprøvene i Troms, som er åpne for alle å delta på (ikke antallsbegrensning), og som er meldt inn på terminlista innen utgangen av august måned tellende i sammendraget. Det er separate cuper i klasse 1, 2 og 3. Prøver i de to første helgene i september teller heller ikke i sammendraget, på grunn av at mange prioriterer sanking i begynnelsen av september. Det er likevel mulighet å arrangere gjeterhundprøver for å få godkjent hunden sin før årets sanking.

Prøver i Troms som er innmeldt på terminlista per 20. april (det kan komme flere senere):

Lørdag 16.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Straumsbukta (ikke Troms-cup)
Søndag 17.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Straumsbukta (ikke Troms-cup)
Lørdag 30.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Grytøya
Søndag 31.07.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Grytøya
Fredag 26.08.2022 distriktsprøve klasse 2,3 Nordreisa
Lørdag 27.08.2022 distriktsprøve klasse 1, 2 og FM m/finale klasse 3 Nordreisa
Søndag 28.08.2022 FM klasse 1,2 Nordreisa
Søndag 04.09.2022 distriktsprøve klasse 1 Kårvikhamn (ikke Troms-cup)
Lørdag 24.09.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Setermoen
Søndag 25.09.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Setermoen
Lørdag 22.10.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Josefvatn
Søndag 23.10.2022 distriktsprøve klasse 1,2,3 Josefvatn

De fire beste prøvene per ekvipasje teller i poengsammendraget. På Fylkesmesterskapet får finaledeltakerne i klasse 3 plasspoeng etter resultatene i finalen. De øvrige deltakerne rangeres etter innledende runde.

Poengfordelingen i Troms-cupene er som følger:

1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

NM-uttak 2022

Troms har kvote på 1 NM-plass i 2022.

Styret har satt opp følgende prøver som tellende i NM-uttaket:

Fredag 26.08.2022 distriktsprøve klasse 3 Nordreisa
Lørdag 27.08.2022 Fylkesmesterskapet m/finale klasse 3 Nordreisa
Fredag 16.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Lørdag 17.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Søndag 18.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Lørdag 24.09.2022 distriktsprøve klasse 3 Setermoen
Søndag 25.09.2022 distriktsprøve klasse 3 Setermoen

De fire beste prøvene per ekvipasje teller i poengsammendraget. På Fylkesmesterskapet får finaledeltakerne plasspoeng etter resultatene i finalen. De øvrige deltakerne rangeres etter innledende runde.

Poengfordelingen i NM-uttaket er som følger:
1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vinnere av Troms-cupene i 2020 og 2021

Det er ikke tidligere publisert resultatene for Troms-cupen i 2020. Sesongen ble en del amputert på grunn av Covid-19 og avlysninger. Resultatene publiseres her sammen med Troms-cup resultatene for 2021.

2020:

Tromscupen i klasse 3 ble vunnet av Hans Inge Mortensen og Zhakk.

Tromscupen klasse 1 ble vunnet av Anita Kvalsvik og Solo.

2021:

Tromscupen i klasse 3 ble vunnet av Ken Are Olsson og Spot.

Tromscupen klasse 2 ble vunnet av Linda Selnes Lind og Krokangårdens Uno.

Tromscupen i klasse 1 ble vunnet av Sara Johnsen-Fossli og Ca.

Vi gratulerer!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar