Tromscup og NM-uttak

NM uttak og Tromscupen: styret fastsetter hvilke prøver som er tellende.

Normalt sett er det minst 6 tellende prøver, hvor de fire beste prøvene per ekvipasje teller. Tromscupen gjelder i alle åpne prøver i fylket som er meldt inn på terminlista før utgangen av august, og NM-uttak legges normalt sett til NNS-helg, Fylkesmesterskapshelg og evt distriktsprøvehelg.

Poengfordelingene for Tromscupen og NM-uttaket er som følger;
1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng.  

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.