Tromscup og NM-uttak

NM uttak og Tromscupen: styret fastsetter hvilke prøver som er tellende. Normalt sett er det minst 6 tellende prøver, hvor de fire beste prøvene per ekvipasje teller. Tromscupen gjelder i prøver i fylket, og NM-uttak legges normalt sett til de to NNS-helgene og Fylkesmesterskapshelga.

Fylkesmesteren kvalifiseres direkte til NM.

Poengfordelingene for Tromscupen og NM-uttaket er som følger;
1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng.  

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.