Arbeidsåret 2022

Arbeidsplan vedtatt på årsmøte 26.02.2022:

Troms gjeterhundlag skal i 2022 jobbe med:

Kjøp av henger

Verving av medlemmer til TGL

Instruktørkurs

Utsetterkurs

Sekretariatkurs

Treff, kurs og gjeterhundprøver «se vedlegg».

Budsjett vedtatt på årsmøtet 26.02.2022