Arbeidsåret 2021

Arbeidsplan vedtatt på årsmøte xx.03.2021:

Troms gjeterhundlag skal i 2021 jobbe med:

 • Gjeterhundtreff
 • Vintertreff
 • Augusttreff i Nordreisa
 • Distriktsprøve på vinteren
 • Uttaksserie NM
 • Tromscupen kl 1 og 3
 • Årets nykommer Årets nykommer (forslag til kl. 1 og 2.)
 • Årets oppdretter
 • Gjeterhundkurs
 • Fellestreninger med oppsatt plan i god tid på forhånd
 • NNS (Troms har andre helga, 2-3/10)
 • Oppdateringskurs for instruktører
 • Dagspakker for lokallag
 • Lokale små prøver i forbindelse med kurs/ dagspakker/ samlinger
 • Fordeling av oppgaver til prøver FM, NNS og distriksprøver.
 • Økonomi (hvordan bedre økonomien i laget?) Tilskudd, sponsing osv.
 • Rekrutering av medlemmer og øke aktivitet i gjeterhund-miljøet.

Covid-19 restriksjoner setter foreløpig en del begrensninger for aktivitet.

Budsjett vedtatt på årsmøtet xx.03.2021

  Inntekter
Kontingent 13000
Tilskudd grasrotandel 2000
Arrangement, inntekter 5000
Salg fløyter 2000
Salg skjorter 4000
Tilskudd fra 2017 32000
Tilskudd fra 2018 15000
Renteinntekter 100
Sum inntekt 73100
   
  Utgifter
Gjeterhundprøve, utgifter 6000
NSG 7000
Kjøp fløyter 1000
Kjøp skjorter 2000
Premier 14000
Møter og kurs 5000
Utstyr/diverse, internett og hjemmeside1000
Porto/bankgebyrer 100
Sum utgifter 38100
   
Budsjettert overskudd 34000