Arbeidsåret 2020

Arbeidsplan vedtatt på årsmøte 26.01.2019:

Troms gjeterhundlag skal i 2019 jobbe med 

–          Cup i Rotsund i august, koordineres med cup i Nordland helga før. Nordland 23-25 august, Rotsund 30. aug – 1. sept.

–          Vintertreff

–          Augusttreff

–          Distriktsprøve på vinteren

–          Uttaksserie NM

–          Tromscupen kl 1  og 3

–          Gjeterhundkurs

–          Fellestreninger

–          NNS (Troms har siste helga og premiering)

–          Landbruksmessa

–          Oppdateringskurs instruktører 2019?

–          Utnevne en TD, som skal kvalitetssikre bane, dyr og at arrangement (FM&NNS) flyter.

Budsjett vedtatt på årsmøtet 26.01.2019

  Inntekter
Kontingent 13000
Tilskudd grasrotandel 2000
Arrangement, inntekter 5000
Salg fløyter 2000
Salg skjorter 4000
Tilskudd fra 2017 32000
Tilskudd fra 2018 15000
Renteinntekter 100
Sum inntekt 73100
   
  Utgifter
Gjeterhundprøve, utgifter 6000
NSG 7000
Kjøp fløyter 1000
Kjøp skjorter 2000
Premier 14000
Møter og kurs 5000
Utstyr/diverse, internett og hjemmeside1000
Porto/bankgebyrer 100
Sum utgifter 38100
   
Budsjettert overskudd 34000