Dommere

Her er en liste over dommere i fylket.

Johnny Eliassen99446297
Øyvind Trondsen41332404
Ken Are Olsson91150401
Ester Nordby97158196

Arrangør sørger for dommer, men Troms gjeterhundlag kan ta denne jobben om ønskelig på vegne av lokallaget.

Trykk her for å få en oversikt over godkjente dommere i Norge (2022).

Mal for dommeropplæring (revidert 2014)