Dommere

Her er en liste over dommere i fylket.

Johnny Eliassen99446297
Øyvind Trondsen41332404
Hans Inge Mortensen97047224
Ken Are Olsson91150401
Ester Nordby97158196

Arrangør sørger for dommer, men Troms gjeterhundlag kan ta denne jobben om ønskelig på vegne av lokallaget.

Trykk her for å få en oversikt over godkjente dommere i Norge (2019).

Mal for dommeropplæring (revidert 2014)