For sauesankere

Gjeterhunden er avlet fram med for å få en dyktig arbeidshund på sauen. Gjeterhundprøvene er vårt beste mål for hvor god hunden er og for å finne de beste avlshundene. Men gjeterhundens primære arbeidsoppgave er å sanke sau for bøndene.

Troms gjeterhundlag ønsker ett nært sammarbeid med saubønder. Vi har instruktører som kan holde gjeterhundkurs for at dere kan få mest mulig nytte av det potensiale som ligger i en god gjeterhund. 

Ta kontakt dersom dere ønsker hjelp, kurs ol.