Årsmøtepapirene

Vi mangler årsmøtepapirene for årene 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. Hvis noen har tatt vare på de, er det fint om vi får en kopi slik at vi får lagt de ut her.

Årsmøtepapirene 2014

Årsmøtepapirene 2012

Årsmøtepapirene 2011

Årsmøtepapirene 2010

Årsmøtepapirene 2009

Årsmøtepapirene 2007