Valper til salgs

Navn på mor: 
Registreringsnr. 
Navn på far:
Registreringsnr.
Oppdretter: 
Adresse: 
Telefonnr: 
Født: 
Antall tispevalper: 
Antall hannvalper
Info: