Om oss

Troms Gjeterhundlag sine oppgaver:
a) Stimulere til økt og bedre bruk av gjeterhunder.
b) Ha ansvaret for organisering av gjeterhundarbeidet innen laget. Dette
innbefatter bl.a. utdanning og samling av instruktører/dommere,
gjeterhundtreff og fylkesmesterskap.
c) Formidle valper etter godkjente foreldre, samt hannhunder godkjent for
avl, av rasene border collie og working kelpie.
d) Utgi informasjon til medlemmene.

Alle som er interessert i gjeterhundarbeid kan bli medlemmer av laget.