Videoalbum

Johnny Eliassen og Elisabeth Johansen har laget en flott film som viser gjeterhund i praktisk arbeid. Vist på årsmøtet 2012 i troms sau og geit.

https://www.youtube.com/user/arcticbordercollie#p/a/u/2/F3TsSmRABDg

Ester Nordby og Berit Jakobsen var på treningstur på Hamarøy i 2011 og Ester har laget film av det.

Ester Nordby og Berit Jakobsen var på treningstur på Hamarøy og Ester har laget film av det.