Bli medlem

Kontingent

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen. For de som vil betale kontingent nå, kan overføre kr 250,- inn på tgl sin konto: 4750.73.33318.

Vi bruker Conta faktura og sender ut faktura på epost. Vi ønsker å sende ut fakturaen på denne måten.

Nye medlemmer oppfordres til å gi tilbakemelding til leder og kasserer med telefonnummer og  epostadresse. Dette for å kunne kommunisere med lagets  medlemmer på en effektiv  og billig måte, ved for eksempel utsendelse av årsmøtepapirer, kursinformasjon etc.

Det samme gjelder dersom medlemmene bytter epostadresse. Gi gjerne beskjed til leder og kasserer.

Det er gledelig å se så mange nye medlemmer i laget.