Avlskriterier

Avl på Border Collie og Working Kelpie

NSG er raseklubben til Border collie og Australsk Kelpie.
NSG stiller følgene krav til hunder som skal i avl:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK, evt utenlands registrert
  • Begge foreldre skal ha godkjente gjeterhundprøver.
  • Begge foreldrene skal være øyelyst fri
  • BEgge foreldrene skal være DNA-testet fri

Det er verdt å merke seg at selv om det er mulig å registrere kull i NKK som ikke oppfyller disse kravene, er det kun valper etter foreldre som oppfyller dem som kan annonseres i raseklubben.

Gjeterhundrådet har oppnevnt et avlsråd som administrerer arbeidet med avl.

Rasespesifikk avlsstrategi for Border Collie (RAS)

Rasespesifikk avlsstrategi for Border collie (RAS)

NKK startet arbeidet i 2012 om å få en RAS på alle raser i FCI systemet. NSG oppdaterer årlig RAS for border collie. På sikt skal det utarbeides RAS for working kelpie også.

Etiske retningslinjer for avl

Her er NKKs etiske retningslinjer for avl