Avlskriterier

Avl på Border Collie og Working Kelpie

NSG er raseklubben til Border collie og Australsk Kelpie.
De generelle kriterier som NSG anbefaler ved kjøp og salg av gjeterhunder er:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK
  • Begge foreldre skal være fri for HD
  • Begge foreldre skal ha godkjente gjeterhundprøver.

NSG forvalter og er raseklubb for border collie og working kelpie. NSG stiller følgene krav til hunder som skal i avl:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK
  • Begge foreldre skal ha godkjent gjeterhundprøve
  • Begge foreldre skal være friske

Det er verdt å merke seg at selv om det er mulig å registrere kull i NKK som ikke oppfyller disse kravene, er det kun valper etter foreldre som oppfyller dem som kan annonseres i raseklubben.

Gjeterhundrådet har også oppnevnt et avlsråd som administrerer arbeidet med avl.

Rasespesifikk avlsstrategi for Border Collie (RAS)

NKK startet arbeidet i 2012 om å få en RAS på alle raser i FCI systemet. NSG oppdaterer årlig RAS for border collie. På sikt skal det utarbeides RAS for working kelpie også.

Rasespesifikk avlsstrategi for border collie (Oppdatert 2017)

Etiske retningslinjer for avl

Her er NKKs etiske retningslinjer for avl