Hannhunder for avl

Følgende hannhunder har godkjent gjeterhundprøver og oppfyller avlskriteriene. Eier har stilt hunden disponibel for bruk i avl.

Navn på hunden: 
Registreringsnr. 
Eier: 
Adresse: 
Telefonnr: 
Født: 
Info: