Formidling/salg

Hunder og valper til salgs

Har du hunder å selge? Her kan vi legge ut hunder til salgs for medlemmer. Send inn informasjon til post@troms-gjeterhundlag.com eller ring/send melding på 97167599 med de nødvendige opplysninger.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Troms gjeterhundlag ikke går god for de valper/hunder som er lagt ut for salg. Gratis annonsering er et tilbud til våre medlemmer.

Alle opplysninger om hundene er selgers fulle og hele ansvar. Kjøper må derfor sjøl vurdere om valpene/hundene holder de generelle kriterier som NSG anbefaler ved kjøp og salg av gjeterhunder. Disse er:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK
  • Begge foreldre skal være fri for HD
  • Begge foreldre skal ha godkjent gjeterhundprøve