Prøvereglement

Prøvereglement herunder regler for NordNorgesserien

I det nye prøvereglementet står følgende om førerens plikt: 

De som er med på gjeterhundprøver, har plikt til på forhånd å sette seg inn i og følge reglene, og orientere seg om praktiske forhold på den enkelte prøve.  

 Ved påmelding til den aktuelle gjeterhundprøven aksepterer man reglene Norsk Sau og Geit har bestemt. 

– Lov om dyrevelferd skal følges
– Anti-dopingreglementet til NKK skal følges.

Prøvereglementet (sist revidert i 2022)