NM-uttak 2022

Troms har kvote på 1 NM-plass i 2022.

Styret har satt opp følgende prøver som tellende i NM-uttaket:

Fredag 26.08.2022 distriktsprøve klasse 3 Nordreisa
Lørdag 27.08.2022 Fylkesmesterskapet m/finale klasse 3 Nordreisa
Fredag 16.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Lørdag 17.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Søndag 18.09.2022 NNS klasse 3 Bleikvasslia
Lørdag 24.09.2022 distriktsprøve klasse 3 Setermoen
Søndag 25.09.2022 distriktsprøve klasse 3 Setermoen

De fire beste prøvene per ekvipasje teller i poengsammendraget. På Fylkesmesterskapet får finaledeltakerne plasspoeng etter resultatene i finalen. De øvrige deltakerne rangeres etter innledende runde.

Poengfordelingen i NM-uttaket er som følger:
1. plass – 10 poeng
2. plass – 7 poeng
3. plass – 5 poeng
4. plass – 4 poeng
5. plass – 3 poeng
6. plass – 2 poeng
7. plass – 1 poeng

Ved poenglikhet skiller plasseringen i Fylkesmesterskapet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vinnere av Troms-cupene i 2020 og 2021

Det er ikke tidligere publisert resultatene for Troms-cupen i 2020. Sesongen ble en del amputert på grunn av Covid-19 og avlysninger. Resultatene publiseres her sammen med Troms-cup resultatene for 2021.

2020:

Tromscupen i klasse 3 ble vunnet av Hans Inge Mortensen og Zhakk.

Tromscupen klasse 1 ble vunnet av Anita Kvalsvik og Solo.

2021:

Tromscupen i klasse 3 ble vunnet av Ken Are Olsson og Spot.

Tromscupen klasse 2 ble vunnet av Linda Selnes Lind og Krokangårdens Uno.

Tromscupen i klasse 1 ble vunnet av Sara Johnsen-Fossli og Ca.

Vi gratulerer!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2021 og frist for innkomne saker

Styret har besluttet at vi skal kjøre årsmøtet samtidig som fylkesårsmøtet i Troms sau og geit. Dette vil bli i februar en gang. Det forutsetter at det ikke blir et digitalt møte.

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er 15. januar. Saker kan meldes til leder på jorgen@bjorkligarden.com

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Sau og Geit sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:

Det innføres krav for border collie om kjent DNA-status for sykdommen Collie Eye Anomali / Choroidal Hypoplasi (CEA/CH NHEJ1) hos foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst én av foreldredyrene må ha testresultat FRI for det sykdomsfremkallende genet.

Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for unntaket er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er FRI for CEA/CH-genet.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.

Artikkel ute på NSG:

https://www.nsg.no/gjeterhund/avl-for-gjeterhund/krav-om-kjent-dna-status-pa-border-collie
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

To konkurransekurs i Straumsbukta 12.-14 juli og 23.-25 juli

Oslo hundeskole ved Øyvind Trondsen kjører to gjeterhundkurs i juli.

Les mer på https://kurs.oslo-hundeskole.no/participant/signin.aspx?id=340080

Eller her https://kurs.oslo-hundeskole.no/participant/signin.aspx?id=340081

Påmeldingsinfo finner du på lenkene.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundkurs i Salangen 26. og 27. juni

Olaåsen gård v/Britt Martinussen arrangerer gjeterhundkurs i Salangen.

Les mer på facebook på https://m.facebook.com/events/244698950753660?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3

Har du ikke facebook send epost for informasjon på post@olaasen.no

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundkurs Lavangen 2.- 3. juli

Ellen Johnsen og Ester Nordby kjører kurs for nybegynnere og viderekommende.

Les mer om arrangementet på facebook: https://m.facebook.com/events/3874013842691929?ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

Har du ikke facebook men ønsker å delta ring: 97158196

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Høring om opprykk mellom klassene

Styret ønsker å høre en sak ute hos medlemmene og andre med interesse for gjeterhundarbeidet, om vi skal innføre et system med opprykk mellom klassene fra 2022.

Et alternativ da kan være at vi i tillegg til bruksprøve på 60 poeng i klassene, innfører opprykk ved oppnådde 80 poeng.

Fordeler ved en slik løsning vil være jevnere kvalitet på deltakelse i klassene, og et mål for den enkelte å strekke seg etter. En vil også være sikrere på at den enkelte ekvipasjen er mere klar for større utfordringer i en klasse 3 bane med lengre hent.

Utfordringer vil være at en kanskje må se på om fylkesmester kun skal kåres i klasse 3, scenario at den beste hunden i klasse 1 og 2 oppnår opprykk rett før fylkesmesterskapet. En må også vurdere om Troms-cup klasse 1 og 2 evt må utgå.

Innspill til saken, gjerne med forslag til løsninger kan sendes på post@troms-gjeterhundlag.com innen 31. mai.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjeterhundtreff 2021

Det er satt opp gjeterhundtreff flere steder i fylket i år:

10.-11. juli                   Treff i Balsfjord. (Kontakt: Jørgen Bjørkli). Reserve/Treff Straumsbukta

06. – 07. aug.              Treff i Nordreisa (John Johansen)

21. – 22. aug.              Treff Ringvassøya (Tom Jenssen) (Reserve/Treff Straumsbukta)

Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar

Foreløpig terminliste for gjeterhundprøvene i Troms 2021

Husk påmeldingsfrist 2 uker før de lokale prøvene skal gå. For NNS vil det bli kunngjort påmelding med frist fra NSG sentralt.

Tellende prøver i NM-kvalikken er 28. og 29 august i Nordreisa, 25. og 26. september i Vesterålen, og 2. og 3. oktober i Bardu.

Vi har fra tidligere vedtatt at tellende prøver i Troms-cupen er prøver arrangert i Troms som er innmeldt på terminlista før utgangen av august

17.- 18. juli                 Distriktsprøver. kl. 1-2-3 Straumsbukta (Øyvind Trondsen)

31.jul – 01. aug.          Distriktsprøver kl. 1-2-3 Grytøy (Linda Selnes Lind)

13. – 14. aug.              Distriktsprøver kl. 1-2-3 Lyngen (Renate Hansen)

28. aug.                      Fylkesmesterskap kl. 1-2-3 i Nordreisa (John Johansen)
29.aug                        Distriktsprøver kl. 1- 2-3 i Nordreisa

18. – 19. sep.              Distriktsprøver Kl. 3 Balsfjord Jørgen Bjørkli (aktuelt å bytte med Kårvikhamn)

24.sep                         Norsk Nursery kvalifisering Kl. 3 Vesterålen 2 prøver.
25.- 26. sep.               Nord-Norgesserie Kl. 3 Vesterålen

02.- 03. okt.                Nord-Norgesserie kl. 3 Bardu

08.- 10. okt.                NM kl. 3 Møre og Romsdal                            

09. okt. Distriktsprøver kl. 1 – 2 i Lyngen, ikke tellende i Troms cup.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar