Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Sau og Geit sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:

Det innføres krav for border collie om kjent DNA-status for sykdommen Collie Eye Anomali / Choroidal Hypoplasi (CEA/CH NHEJ1) hos foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst én av foreldredyrene må ha testresultat FRI for det sykdomsfremkallende genet.

Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for unntaket er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er FRI for CEA/CH-genet.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.

Artikkel ute på NSG:

https://www.nsg.no/gjeterhund/avl-for-gjeterhund/krav-om-kjent-dna-status-pa-border-collie
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar