Årsmelding til behandling under årsmøtet i morgen

Årsmelding

Styret har i 2018 bestått av:
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599)
Nestleder: John Edvin Johansen (91578475)
Kasserer: Ester Nordby (97158196)
Sekretær: Ketil-Magne Løvhaug (91360512))
Styremedlem og aktivitetsleder: Anders Boltås (95964884)

Varamedlem: 1 Britt Martinussen, 2 Dag Idar Nilsen og 3 Håkon Stensrud

Revisorer: Trond Tyldum og Georg Heggstad

I valgkomiteen har vi hatt Øyvind Trondsen, Vidar Skogstad Sofie Engstad.

Medlemstallet: I 2018 hadde laget 67 betalende medlemmer, en liten nedgang fra 2017 (75).

Møter og representasjon:

Siste årsmøte ble avholdt på Luneborg i Målselv den 27. januar 2018. Etter dette har vi hatt 3 styremøter og behandlet 14 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes konstituering av styret, arbeidsplan, gjeterhundtreff, kurs for viderekommende og nybegynnere, gjeterhundprøver og utfordre lokallagene til å ta på seg arrangement, Herleif Jensens minneprøve, oppdatering/utdanning av instruktører, , Troms cup klasse 1 og årets oppdretter, beredskapsgruppe, rapportering av UT-midler 2017, Søknad om UT-midler i 2018, evaluering av sesongen, kurs vinteren 2019,regler for NM-uttak, samhandling laget og medlemmene, instruktørkurset vinteren 2019, årets nykommere 2018 og årsmøteforberedelser.

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit.

Aktiviteter:

Målselvtreffet gikk dessverre ut i 2018.

Det er arrangert treff/fellestreninger mange steder i fylket. I Straumsbukta er det fast onsdagstrening gjennom store deler av året.

Det er arrangert gjeterhundkurs i Kvæfjord, Straumsbukta, Spansdalen og ved Josefvatn i året som gikk. Det kan ha blitt arrangert flere steder uten at leder har fanget opp dette.

Vi har jobbet gjennom året med rapporteringen på UT-midlene, noe som viste seg å være relativt komplisert. Til slutt lyktes vi, men pengene (litt over 30000 ble utbetalt på nyåret 2019 og kommer på neste års regnskap.

Vi har søkt midler til aktiviteter i 2018 også og fått innvilget et tilsvarende beløp som i 2017. Vi har hatt mindre aktivitet i 2018 slik at tilskuddet vil måtte bli avkortet noe. I fremtiden blir nok laget i større grad å søke midler til kurs og liknende gjennom fagsenteret, da finansiering der er god, og rapporteringen er noe enklere.

Prøvesesongen i Troms ble noe amputert med flere avlysninger av oppsatte prøver.

Prøvene som ble gjennomført i Troms var Herleif Jensens minneprøve i Rotsund i juli, distriktsprøver i Rotsund i august, FM i Rotsund, og NNS i Bardu i september. På prøvene i Troms var det totalt 37 startende i klasse 1 og 114 startende i klasse 3. Åtte gjeterhundekvipasjer fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms. Det var et par ekvipasjer fra Troms som fikk sine første godkjente prøver i Nordland.

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Gunhild Johnsen og Pippi og fylkesmester i klasse 3 ble Ellen Johnsen og Easy. Årets unghundpremie gikk til Hans Inge Mortensen og Spot.

VI kan ikke kåre årets oppdretter. Vi har et årsmøtevedtak fra 2014 om å opprette en årlig pris for oppdretter av beste hund i Fylkesmesterskapet. Styret skulle jobbe videre med det. Her har det ikke blitt gjort noe, og det nye styret bør ta tak i denne. Det står i protokollen fra den gang at kriteriene for prisen skal legges så nært opp til det som brukes i NM. Det må blant annet avklares om årets oppdretter skal være fra Troms.

Seieren i nordnorgesserien gikk til Nordland og Svein Ragnar Enga og Miko.

Vinner av Tromscupen kl 3 i år ble Ellen Johnsen og Easy.

Nytt av året var Tromscupen kl 1. Vinner her ble Åse Gjesdal og Freya.

Anders Boltås og Ruby og Ester Nordby med MissMe representerte Troms i NM som gikk av stabelen Omnevikdal i Hordaland i oktober. Våre deltakere gikk ikke videre fra innledende løp. Troms mistet en NM-plass og har nå deltakerkvote på 1 til NM 2019.

Årets unghundmesterskap gikk på Hamarøy i Nordland. Her deltok Georg Winsjansen med Spot, og kvalifiserte seg for videre deltakelse i nordisk nurcery. De takket nei til å delta.

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk! Det er gledelig å se at vi i 2018 også har en del nye nye folk i miljøet, og styret har kåret 2 stk til årets nykommer. Vinnerne er unge og fremadstormende, og vi har forhåpninger til å se mye gode prestasjoner fra disse to. Vinnerne er Andrea Kristiansen og Emma Johnsen Fossli.

Økonomi:

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet.

Avslutning:

Det har vært en del diskusjoner omkring lagets fremtid i 2018, og om det beste for gjeterhundarbeidet er å organisere gjeterhundarbeidet i nemnd eller lag. Troms gjeterhundlag har ikke myndighet å vedta struktur på vegne av Troms sau og geit. Et evt vedtak om gå tilbake til nemnd må evt fattes av fylkeslaget i sau og geit. Troms gjeterhundlag kan evt vedta å legge ned laget. Styret har drøftet saken flere ganger og har kommet til at det er en stor frdel at laget har egen økonomi, og sånn sett i større grad kan planlegge egen aktivitet.

 Styret vil til slutt takke for samarbeidet i 2018. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og de som har bidratt med dugnadsinnsats.

Velkommen til årsmøtet

Styret

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar