Årsmøtepapirene til møtet på lørdag

Årsmøte 2016

Troms Gjeterhundlag, organisasjonsnr 991907092

Kontonummer 4740 12 91624

Vikingheimen (Målselv)

Lørdag 28. januar 2017

Kl. 11.00

Saksliste:

1.    Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste

2.    Konstituering (valg av møteleder, møtesekretær og to til å underskrive protokollen)

3.    Behandle årsmelding

4.    Behandle regnskap i revidert stand (legges frem på årsmøtet)

5.    Fastsette kontingenten

6.    Valg

7.    Behandle eventuelle innkomne saker

1: Heving av kvaliteten på NM-deltakere.

2: NSG tar seg av påmelding og trekking av NNS.

3: Innskjerping av kontroll NSG-medlemskap før prøvene.

4: 50- lapp i ekstra startkontigent for ikke-medlemmer.

5: Henvendelser til styret må skje skriftlig.

8.    Behandle budsjett for 2017

9.    Arbeidsplan 2017

Kaffe og enkel servering

Hjertelig velkommen

                                                                  Styret

Sak 3:

Årsmelding

Styret har i 2016 bestått av:
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599)
Nestleder: Ketil-Magne Løvhaug (91360512)
Kasserer: Ester Nordby (97158196)
Sekretær: John Henrik Utsi (95280540)
Styremedlem: Herleif Jensen (41336351)

Varamedlem: Anders Boltås, Dag Idar Nilsen, Britt Martinussen

Revisorer: Trond Tyldum og Georg Heggstad

I valgkomiteen har vi hatt Hans Inge Mortensen, Håkon Arne Stensrud og Øyvind Trondsen.

Medlemstallet: I 2016 hadde laget 61 betalende medlemmer, en økning fra 2015 (50).

Møter og representasjon:

Siste årsmøte ble avholdt på Vikingheimen i Målselv den 30. januar 2016. Etter dette har vi hatt 6 styremøter og behandlet 17 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes planlegging av gjeterhundprøver, brukshundbevis, vintertreff, etablering av et kvalikklag for å heve kvaliteten i toppen, dannelse av NNS-styre, Valg av Ken Are Olsson som representant i dommerutvalget i NSG, utbetaling av støtte til dommersamling, tilskudd fra Fylkeskommunen, valg å ikke kjøpe regnskapsprogram og årsmøteforberedelser.

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit.

Gjeterhundlaget var representert i januar med gjeterhundrådet hvor fylkeslagene var invitert. Møtet var på Gardermoen og Ester Nordby og Ketil-Magne Løvhaug deltok fra Troms.

Aktiviteter:

I 2016 var det igjen klart for Målselvtreff. Lokallaget i Målselv stod for et flott arrangement. Det ble kjørt to klasse 1-prøver.

Det kjøres fellestreninger flere steder i fylket. Nå kjøres det åpne treninger i Balsfjord, Kattfjorden, Andersdalen, Salangen/Lavangen/Bardu, Straumsbukta og Nordreisa. Vi oppfordrer flere medlemmer rundt i fylket å arrangere fellestreninger for å få i gang et treningsmiljø, som er både lærerikt og ikke minst sosialt.

Det ble kjørt kurs i fylket. Vi har registrert kursaktivitet i Straumsbukta og i Kvæfjord.

Prøvesesongen startet i Troms med tidligere nevnte distriktsprøver i Målselv. Så ble det arrangert prøve i klasse 1 og 3 i Nordreisa i august. I september ble det arrangert Fylkesmesterskap og distriktsprøver i klasse 1 og 3 over to dager ved Josefvatn i Balsfjord. Helga etter var det klart for NNS i Bardu. Siste NNS-helga gikk i Hamarøy. Prøvene i Troms ble avsluttet i Kattfjorden i slutten av oktober med en klasse 1 prøve. På prøvene i Troms var det totalt 43 startende i klasse 1 og 94 startende i klasse 3. Fem gjeterhunder fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms.

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Jan-Tore Fagerli og Mico  og fylkesmester i klasse 3 ble Herleif Jensen og Tia. Årets unghundpremie gikk til Ester Nordbys Trust Me.

Seieren i nordnorgesserien gikk til Nordland og Svein Ragnar Enga med hunden Miko.

Vinner av Tromscupen i år ble Ester Nordby og Irva.

Ester Nordby med Irva, Hans Inge Mortensen og Zhakk, John Edvin Johansen med Susi og Ken Are Olsson med Kate kvalifiserte seg til NM som gikk av stabelen i Sjåstad i Buskerud i oktober. Våre deltakere gjorde gode innledende løp, men kom dessverre ikke videre til finalen.

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk!

Laget har stort sett gjennomført det som ble vedtatt i arbeidsplanen i fjor. Det er søkt om tilskudd fra Fylkeskommunen. Innvilget tilskudd ble relativt lite i forhold til omsøkt, og laget må få klarhet i om bare ett av de omsøkte tiltakene kan gjennomføres uten at tilskuddet på kr 10 000,- blir avkortet tilsvarende. Laget har ikke økonomi til å gjennomføre alle tiltakene som var omsøkt med så andel av egne midler.

Brukshundbevis, er tatt opp på ledermøte på Gardermoen. De var ikke klar over problematikken, og skal ta et initiativ sentralt slik at vi får ei lik retningslinje over hele landet.

Økonomi:

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet.

Avslutning:

Styret vil til slutt takke for samarbeidet i 2016. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og de som har bidratt med dugnadsinnsats.

Velkommen til årsmøtet

Styret


          Sak 4:
 
ÅRSREGNSKAP 2016    
Kontonavn Regnskap 2016 Regnskap 2015
Kontingent 13 400,00 10 000,00
Tilskudd/grasrotandel (gj.hundprøver -15)12 671,70 14 700,00
Salg fløyter 1 087,00 0,00
Gjeterhundprøver, inntekter 15 300,00 0,00
Arrangement, inntekter 0,00 22 454,48
Utstyr/diverse 0,00 3 080,00
Sum inntekt 42 458,70 50 234,48
Gjeterhundprøve, utgifter 9 909,00 29 750,91
NSG 9 480,00 8 000,00
Kontorekvisita 2 439,00 0,00
Møter 2 986,35 28 417,31
Premier 2 379,00 0,00
Utstyr/diverse og internett 971,00 4 662,25
Porto/bankgebyrer 582,00 78,00
Sum driftsutgifter 28 746,35 70 908,47
Renteinntekt bank 0,00 36,00
DRIFTSRESULTAT/ UNDERSKUDD 13 712,35 -20 637,99
     
     
BALANSE 2016    
Eiendeler 31.12.2016 31.12.2015
Kasse 870,00 1 993,00
Bank 62 339,26 47 503,91
Sum eiendeler 63 209,26 49 496,91
     
Gjeld og egenkapital    
Egenkapital 49 496,91 70 134,90
Årets underskudd/overskudd 13 712,35 -20 637,99
Sum gjeld og egenkapital 63 209,26 49 496,91
     
For Troms Gjeterhundlag    
     
     
Dato                 Sted    
     
     
Ester Nordby, kasserer    
     
     
Trond Tyldum Georg Hegstad  
Revisor Revisor  
  
      

Sak 5

Fastsette kontingent for 2017

Styret foreslår at medlemskontigentens størrelse beholdes på kr 200,- per medlemskap per år.

Sak 6

Valg: Valgkomiteen legger frem sin innstilling.

Sak 7

Innkomne saker:

1: Heving av kvaliteten på NM-deltakere.

Styrets innstilling: Styret orienterer om satsing på treningsgruppe med innleid trener. Satser på tiltak for nybegynnere også.

2: NSG tar seg av påmelding og trekking av NNS.

Styrets innstilling: Forslaget fremmes for årsmøtet og videre til Nordland og Finnmark.

3: Innskjerping av kontroll NSG-medlemskap før prøvene.

Styrets innstilling: Arrangørene av prøver orienteres om kravet og deltakerne må dokumentere medlemsskap.

4: 50- lapp i ekstra startkontigent for ikke-medlemmer.

Styrets innstilling: Troms gjeterhundlag dropper dette som en medlemsfordel.

5: Henvendelser til styret må skje skriftlig.

Styrets innstilling: Til tider er det stort engasjement og mye telefonringing. Alle saker som angår gjeterhundlaget må sendes skriftlig til styret for at de skal kunne følges opp.

Sak 8

Budsjett utarbeides på årsmøtet.

Sak 9

Troms gjeterhundlag – Arbeidsplan 2017

–          Vintertreff 26 mars Straumsbukta 1 dag

–          Landbruksmessa juni/juli

–          Målselvtreff (første helg i august)

–          Nybegynnerkurs

–          Gjeterhundprøver (august-oktober)

–          Etablere beredskapsgruppe

–          Fellestreninger med datoer

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar