Skriv til fylkene fra NSG gjeterhund

Årsmeldinger fra fylka Vi skal nå inn i et nytt år og bør derfor oppsummere det som har skjedd på gjeterhundfronten i fylkene i fjor. Jeg ber derfor fylkesnemndene/-laga sende oss årsmelding med oversikt over kurs og andre aktiviteter siste året. Dette sendes på e-post til gjeterhund@nsg.no


Eventuelle nye ledere i fylkesnemndene/ -laga Dersom det er/blir valgt ny leder i fylkesnemnda må jeg be om at det blir gitt melding om dette så snart slik endring har skjedd. Bruk e-post gjeterhund@nsg.no Husk å oppdatere e-post om det er endringer her. Alle skriv går ut til leder og oppført sekretær i fylket. 


Gjeterhundprøver i 2014
Melding om gjeterhundprøve må være sendt til NSG innen 1. april. Terminliste vil bli lagt ut på nettet. Det er nå mulig å melde inn disse på hjemmesidene våre under gjeterhundprøver. 


Vi minner om at det kun er dommere til norgesmesterskapet som blir oppnevnt fra Norsk Sau og Geita. Dommere til fylkesprøver, distriktsprøver og norgesserieprøver/nordnorgesserieprøver må hver arrangør ordne selv. Det forutsettes at det benyttes godkjente dommere. 


Alle innmeldte prøver vil bli lagt ut på hjemmesidene til NSG (http://www.nsg.no), og prøveprogrammet med nødvendig STD-fil kan hentes ned derfra. Alle filer må sendes inn gjennom gjeterhundprogrammet for å oppdateres i terminlisten.  


Nødvendig skjema for gjennomføring av gjeterhundprøver er også lagt ut på websidene våre. De arrangører som ønsker å få tilsendt materiale for prøveavvikling må kontakte NSG sentralt om det.  


Innrapportering av prøveresultatene skal være elektronisk og det skal betales ei prøveavgift til NSG. Forutsatt styrets godkjenning av gjeterhundrådets budsjett, blir prøveavgifta i år kr. 50,- pr startende hund. 


Prøvearrangøren skal sende prøveavgifta til fylkesnemnda/-gjeterhundlaget i det fylket arrangementet er avholdt. – Ikke til NSG sentralt. Ved årets slutt vil NSG fakturere hvert fylke samlet for avgift, på bakgrunn av innrapporterte prøver dette året. Sammen med fakturaen vil det følge med en oversikt over alle prøvearrangørene i fylket og hvor mange hunder som har deltatt på hver prøve. 


Det bes om at arrangører er flinkere til å skrive inn registrerings nummer på alle deltagende hunder. De hundene som ikke er registrert i NKK ennå, men likevel senere blir registrert vil da automatisk få prøven sin godkjent på hunden og oppdatert i gjeterhundprogrammet. 


Hvis prøven blir avlyst eller flyttet, send beskjed til gjeterhund@nsg.no. Det er enklere inne på kontoret om prøver blir meldt inn før fristen, og heller avlyst/flyttet enn at det kommer flere enkelt prøver som må legges inn i løpet av sesongen. Dette for å spare administrativt arbeid, og at stillingen kan fokusere på andre oppgaver. 


Dommerordning
Det vil i løpet av februar tas kontakt med de enkelte dommerrepresentantene i fylkene for å få på plass regionskontakter i de ulike regionene.  


Dommerliste
For å være oppdatert på hvem som er aktive dommere i de ulike fylkene bes lagene/nemdene å sende en oversikt over deres dommere, med navn og kontaktinfo til gjeterhund@nsg.no 
Instruktører


Det er ønskelig å få en bedre oversikt over hvem som er instruktør i de ulike fylkene. Hvert fylke bes derfor å sende en oversikt over deres instruktører, med navn, status, kontaktinfo og fylke til gjeterhund@nsg.no. Følgende fylker mangler informasjon: Buskerud, Oppland, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Finnmark.  

Medlemskap
Det presiseres at for å delta på alle typer prøver kreves medlemskap i NSG. I vedtak rådet gjorde i februar (jfr. 5/2013) sier at alle som skal være med på aktiviteter i regi av lag/nemnder innenfor NSG skal være medlem. Et fullverdig medlemskap kan være støttemedlem, husstandsmedlem eller hovedmedlem.


Argumenter for medlemskap i Norsk Sau og Geit.
Som medlem av NSG har man mulighet å påvirke gjeterhundarbeidet i organisasjonen, og det betyr at jo flere som er medlem jo større mulighet er det for at gjeterhund arbeidet får en større posisjon i organisasjonen. 


Oppsummering av frister for tilbakemeldinger

15.mars er frist for følgende: 

  • Årsmeldinger fra fylkene 
  • Nye ledere og medlemmer av gjeterhundnemnder/-lag 
  • Instruktører og dommere i fylkene 

1.april er frist for følgende: 

  • Innmelding av gjeterhundprøver  

Med vennlig hilsen

Cathinka Kjelstrup
gjeterhund@nsg.no
Telefon: 941 77 580
Gjeterhundansvarlig Norsk Sau og Geit

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar