Orientering til fylkeslaga/nemndene angående registrering av gjeterhundvalper

Denne saken startet med at gjeterhundrådet i brev til Norsk kennelklub (NKK) ba om at for å registrere valper etter gjeterhundrasene, så måtte foreldrene ha godkjent gjeterhundprøve. Dette har NKK avvist.

I stedet har NKK antydet (varslet at det kommer krav om) at NSG på en eller annen måte må vurdere Border collien etter FCI-rasestandarden (FCI= Internasjonal sammenslutning av kennelklubber). 

Når det gjelder NKK sitt ønske om at Border Collien på en eller annen måte skal vurderes etter FCI-rasestandarden, vil jeg si følgende: Den Border Collien som er Norge, i alle fall de som brukes til gjeting, er 100 % etter ISDS-linjer. ISDS (International Sheep Dog Society) er en organisasjon som organiserer og registrerer Border Collie i Storbritannia og Irland. De har siden 1906 registrert og arbeidet med Border Collie som gjeterhund. De har aldri hatt noen form for rasestandard og aldri krevd at hundene skal utstilles eller på annen måte vurderes eksteriørmessig. Resultatet har blitt en funksjonell og velproporsjonell hunderase som kjennetegnes av få lyter. ISDS er ikke medlem av FCI.

I 1973 ble British Border Collie Club (BBC) stiftet og de ble i 1976 medlem av den britiske kennelklubben og dermed en del av FCI. BBC organiserer og registrerer det som ofte kalles ”showdogs”. Det vil si Border Collier som deltar på utstillinger og har en rasestandard å forholde seg til.

Det er altså rasestandarden til de britiske ”showdogs” som NKK vil at vi skal ta i bruk. Jeg kan på absolutt ingen måte forstå at dette vil være positivt for norske gjeterhunder. For det første så er denne rasestandarden ikke laget for den typen hunder som vi har. For det andre så har man nå i over 100 år avlet og registrert arbeidende Border Collier uten rasestandard. Og det med godt resultat – ikke minst eksteriørmessig. Jeg er overbevist om at det er feil bruk av ressurser å bruke tid på rasestandarder.

Som en konsekvens av den uenigheten som er mellom NSG og NKK i hvilke krav som skal stilles for å registrere Border Collier i NKK, jobbes det med alternativer til NKK.

Dette er en sak som engasjerer. Og alle som uttaler seg har sikkert ulike preferanser og ulike motiv for de synspunkter som de framlegger. Men jeg synes vi må ha formålet til NSG sitt arbeid med gjeterhund klart for oss. Det er synliggjort slik:

Hovedmål:
Legge til rette for utvikling og størst mulig praktisk bruk av gjeterhunder i norsk småfehold.

Delmål:

  • Sikre gjeterhundrasenes utvikling med tanke på å ivareta de gode bruksegenskapene.
  • Bidra til å utdanne og videreutvikle et tilstrekkelig antall instruktører og dommere.
  • Legge forholdene til rette for stor deltakelse på gjeterhundprøver lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I vår vurdering av hvordan vi skal bestemme hvordan og hvor våre hunder skal registreres, så må vi ha formålet med NSG sitt arbeid med oss. Hittil har vi ment at det har vært mest hensiktsmessig å registrere gjeterhundrasene i NKK. Ikke minst fordi vi gjennom gjeldende samarbeidsavtale har sikret at Border Collie har blitt registrert som en rase i Norge. I motsetning til mange andre land, der gjeterhundene registreres i eget register (som ISDS) mens Border Collier for andre typer formål har blitt registrert i den nasjonale kennelklubben. Nå er det en del som hevder at Border Collien allerede er splittet i Norge, det vises bare ikke i hvordan de blir registrert. Det avles på hunder som aldri har gjetet, og som produserer valper som ikke er tenkt som gjetere. Det sies at det i enkelte miljø blir framhevet som en fordel at det avles på Border Collier med svakt eller manglende gjeterinstinkt. Et krav om at foreldrene skal ha godkjent bruksprov for at valpene skal bli registrert, ville ha stoppet denne typen avl. Noe som mange nok ikke vil like. Det ville også ført til færre registrerte valper i NKK.

NSG må sikre at norske småfeholdere har tilstrekkelige hunder av den typen vi trenger. NSG har ikke noe ansvar for å sørge for at de som driver med lydighet, agility eller annen type bruk enn gjeting, har tilgang til hunder. NSG har heller ikke noe ansvar for de oppdrettere som selger hunder til disse miljøene. Jeg har absolutt ingenting i mot verken agility, lydighet eller stort sett all annen bruk av hund, men min jobb i NSG er å jobbe med gjeterhunder og jobbe for de mål som NSG har satt seg i gjeterhundarbeidet.

Så hvis det er mest hensiktmessig i forhold til NSG sine mål med gjeterhundarbeidet, så skal NSG bryte samarbeidet med NKK. Vi har ikke kommet dit enda og vi bør utnytte tida fram mot nåværende avtaleperiodes utløp (30/9-12) til å vurdere hva som er mest hensiktsmessig.

Samme argumentasjon, altså hva som fremmer NSG sine mål med gjeterhundarbeidet best, må brukes på alternativene til NKK.

Gjeterhundrådet er formelt sett et rådgivende organ underlagt styret i NSG. I en omfattende og viktig sak som dette er det avgjørende at vi har med oss NSG sitt styre i det videre arbeid og det er styret i NSG som vil fatte endelig vedtak i denne saken.

Med vennlig hilsen

Stig-Runar Størdal, Gjeterhundansvarlig NSG

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar